George med Liemannen bakom axeln

Miljökatastrof och och cancerkatastrof!

Posted in survivaL by georgeschottl on maj 31, 2011

Jag ber Er läsare att själva ta reda på fakta.
Jag ber Er söka själva så att ni ser att mina varningar för kolkraftverkens katastrofala påverkan på vår miljö är väl underbyggda, användadet av fossila bränslen istället för kärnkraft är tusen gånger mer skadligt för oss människor och miljö
Jag ber Er att inte ta mina ord som fakta när jag påstår att beslutet av Tyskland att lägga ned all sin kärnkraftsanvändning är en total katastrof för oss invånare i Europa.
Varje terrawatt-timme som kommer från kärnkraftverk måste tyvärr idag ersättas med  förbränning av fossila energikällor!
För varje av dessa terrawatt-timmar är utsläppet från förbränningen utav fossila bränslen 1 miljon ton koldioxid!
Att 65% av östersjön är död på grund utav tyskarnas icke renade kolkraftverks användning är det ingen som reagerar på
Att antalet cancerfall i Europa ökar på grund utav kolkraftverkens ökade utsläpp är det ingen som reagerar över.
Redan nu idag motsvarar utsläppen från Tyska kolkraftverk 89% av alla koldioxidutsläppen i Europa, den totala mängden utsläpp från bilar, båtar, lastbilar och flyg har bara 4% av utsläppen.

Att detta politiska beslut baseras på att 8 av 10 tyskar är emot kärnkraft är tack vare en STARK, en riktigt superstark kol&gas lobby som påverkat den tyska befolkningen genom media, nu står vi där med en framtid där resten av östersjön dör och med säkerhet även öresund kommer bli ett dött hav.

I det preventiva arbetet med att förhindra uppkomsten av cancer finns det en del käpphästar som måste bort, rökningen, avsaknaden av träning, ett ökat aktivt liv och den totala avvecklingen utav förbränningen av fossila bränslen såsom kol och gas.
Kärnkraften är en räddande faktor för miljön fram till att den avvecklas naturligt när de nya energikällorna blir mer och mer effektiva.
Vindkraft, vågkraft, fusionsenergi och solenergi måste få utvecklas i en värld som inte skadas utav aktiva kolkraftverk!

George

Inlägg i SvD som är viktigt!

Posted in survivaL by georgeschottl on maj 30, 2011

En av deltagarna jag träffade på seminariet som Socialdepartementet och Regeringskansliet anordnade var en trevlig och skarpsynt man vid namn Patrik Göransson som hade åsikter som man bara kunde beundra!
Denna Psykolog från Region Halland hade precis tillsammans med tre andra skribenter fått en debattartikel publicerad i SvD.

Den artikeln är så förbannat bra att jag känner mig tvungen återge den här:
Läs och njut över resonemanget!

Cancerpatienter måste få en chans att komma tillbaka

Vi har en ny stor utmaning i modern cancervård. Vi är bra på vårt jobb. Våra patienter överlever. Men har vården beredskap att ta hand om dem? Den frågan ställer sig fyra psykologer och psykiatriker som själva arbetar med cancerrehabilitering.

Bakom varje cancerdiagnos finns en människa, runt varje människa en familj, runt varje familj ett samhälle. Cancersjukdom berör inte enbart den som själv har sjukdomen, den berör ett helt socialt system. Det kan vara du, din partner, vän, förälder, arbetskamrat, fotbollstränare eller ditt barn.

Vi är alla i det här landet cancerberörda, direkt eller indirekt. Därmed ligger det i allas vårt intresse att skapa ett samhälle där ordet cancer även kan förknippas med rehabilitering och ett liv fortsatt fyllt av möjligheter och egenvald riktning.

Utvecklingen inom cancervården har gjort stora framsteg de senaste årtiondena. Allt fler människor överlever i dag sin cancersjukdom. Fler människor lever också längre med cancer. Vi har blivit bättre på att upptäcka cancer, vi har fått fler och mer effektiva behandlingar och vi har blivit bättre på att bromsa cancersjukdomen och lindra symtomen när den inte går att bota. Detta är glädjande men ställer oss inför ett nytt problem: hur kan vi hjälpa våra patienter till ett gott liv?

När Socialdepartementet i dag öppnar en konferens om framtidens cancervård är vår nya stora utmaning cancerrehabilitering.

Vi vet att en cancerdiagnos i sig påverkar en människa på alla plan: fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Det kan handla om smärta, lymfödem, illamående, depression, ångest, ekonomi, familj, sexuell hälsa och existentiell oro. Behandlingstiden är ofta lång och biverkningarna uttalade. Människor som är botade från sin cancer kan ha kvarstående biverkningar. Människor som lever med cancer och bromsande behandling lever dessutom fortsatt med följderna. För att man skall kunna återvända till arbete och ett väl fungerande liv under och efter cancersjukdom behövs rehabilitering.

De sociala konsekvenserna av cancersjukdom och de ofta långvariga behandlingarna har kommit i ökat fokus. Det har blivit tydligt att sjukskrivningarna ibland behöver vara långa och att vägen tillbaka, efter behandling eller under behandling för kronisk sjukdom, måste göras enklare.

De allra flesta som drabbas av en cancerdiagnos i arbetsför ålder vill, längtar efter och kämpar för att komma tillbaka. Med adekvat hjälp kan de också göra det.

Dietister, kuratorer, läkare, specialistsjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, psykologer, psykoterapeuter, diakoner med flera ingår alla i det multiprofessionella team som kan behövas kring en cancerpatient. Det är vår uppgift att se vilka som behöver hjälp och vilken hjälp som behövs. Rehabilitering är inte en insats som man kan ”bocka av” och sedan vara färdig med. Rehabilitering är en kontinuerlig process som måste integreras i hela patientens vård, från diagnosbesked och framåt.

Vi kan i dag erbjuda behandling och rehabilitering som innebär minskat lidande, ökad livskvalitet och bibehållen arbetsförmåga för många patienter och utvecklingen av nya metoder går snabbt framåt. Men resurserna är knappa och ojämnt fördelade.

Inom svensk cancervård räddar vi allt fler cancerpatienter, men vi lämnar många av dem i sticket avseende stöd och behandling till att återfå ett bra liv. Om vi inom vården och samhället inte tar vårt ansvar för dessa patienter och satsar på rehabilitering står vi inför frågan: vad vi har räddat dem till? Vi menar att cancerrehabilitering måste bli en integrerad del av en hållbar cancervård för ett hållbart samhälle. Vi inom cancervården måste ta vårt ansvar för våra patienter och deras närstående genom att se hela människan och inte bara sjukdomen!

Ett första steg är taget; i de regionala cancercentra som nu byggs upp i landet kommer det att krävas en plan för hur rehabilitering och psykosocialt stöd skall organiseras och följas upp. Det är bra. Låt oss se till att det också blir konkret verklighet. Då kan vi inte bara svara upp mot den utmaning som ställs i att möta ett växande antal cancerberördas rehabiliteringsbehov, vi kan också förebygga oerhört mycket ohälsa och lidande.

Ordet cancer kan associeras med död och lidande. Vi kan mycket mer än så. Vi kan hjälpa människor med cancer och människor som har haft cancer till ett bra liv. Vi behöver knyta ihop ordet cancer med ett nytt ord: rehabilitering.

Genom cancerrehabilitering för rätt behov, i rätt tid och på rätt nivå optimerar vi cancervården. Kunskapen finns. Kompetensen finns. Nu måste rehabiliteringen göras tillgänglig för alla som behöver den!

PIA DELLSON

onkolog och psykiater, ordförande i Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering

MARIA HELLBOM

leg psykolog, fil dr

båda på Sektionen för cancerrehabilitering, Skånes Onkologiska klinik

PATRIK GÖRANSSON

leg psykolog, rehabiliteringskliniken, Hallands sjukhus, Halmstad

MONIKA KÖNIG

psykiater, sektionen för cancerrehabilitering, Onkologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

George

Firar födelsedag firas just nu…..

Posted in survivaL by georgeschottl on maj 28, 2011

Idag är det en speciell dag som jag verkligen uppskattar att jag får uppleva.
Att bli en dag äldre, att firas utav min älskade familj och att mitt i högen med presentpapper få njuta av den goda koppen kaffe och bli nypt i näsan av Freya när hon grabbar tag i min vänstra näsvinge…

Livet är så vackert!
Livet är så fantastiskt!
Att få ytterligare en av dessa dagar är så underbart, det är inte så självklart att den dagen är given…..
Därför uppskattar jag den desto mer!

Jag har tagit en break från en av presenterna , jag har fått slita min ömma snok från en av böckerna som jag fastnade för som en sill i ett garn…

Låt mig önska Er alla ytterligare en god Dag…

George

Den största satsningen i vården sedan 1948….

Posted in survivaL by georgeschottl on maj 25, 2011

Vi blir bara bättre och bättre på att bota eller hindra cancerpatienter från att dö.
Trots detta ökar antalet cancerfall hela tiden och vi måste bemöta hotet och rusta oss inför framtiden för att klara av att hantera alla framtida cancerfall.
Det är även så att ju äldre och äldre vi blir desto fler kommer cancerfallen att bli, detta går hand i hand.

Så vad händer?

Står vården handfallen över denna framtida anstormning av cancerfall?
Svaret är faktiskt NEJ, här händer det saker!

Frågan kan även ställas om vad vår ledning, vad vår regering gör, står de handfallna och snackar bort problemet?
Svaret är att vår regering gör ofantligt mycket, denna regeringen har dragit igång den största satsningen på ett sjukdomsområde sedan 1948!

Det kommer hela tiden  nya beslut, nya riktlinjer och nya uppdrag för att bemöta detta gigantiska hot och se till att Sverige behåller platsen som det land i världen som ger våra Svenska medborgare en synnerligen god cancervård!

Vad sker egentligen?

Jo det vet jag personligen eftersom jag själv är inblandad!

I måndags började dagen med en liten inspelning klockan 08,00 för Regeringen.se och dess webb-plats.
Därefter brakade det loss, nästan 300 personer som alla har ett finger med i RCC (Regionala Cancer Centra) eller representerar någon organisation som  är involverad i RCC-arbetet var inbjudna för ett arbetsseminarium på Stockholm Waterfront Congress Center.

Så här beskriver Regeringen själva vad de har startat:

En nationell cancerstrategi för framtiden

Utredningen En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11) har genererat uppdrag och aktiviteter för att möta de framtida behoven och utmaningarna inom cancerområdet.

Arbetet med den nationella cancerstrategin engagerar Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen och andra aktörer. Att ta fram en nationell framtidsstrategi inom ett specifikt sjukdomsområde är i sig unikt, eftersom det är första gången det sker.

Regeringen har under tre år avsatt totalt 227 miljoner kronor för arbetet med cancerstrategin.

Men i verkligheten handlade det om att nu träffa människorna bakom de korta meningarna här ovan,
De verksamhetsansvariga, ledarna och dirigenterna bakom denna mångmiljonsatsning.
Här märks skillnader, det är ett totalt paradigmskifte i resonemanget bakom dessa människor.
Det pratas om humanitet, en värdig vård, en effektiv vård och att placera patienten i högsätet som den beställande kundens behov!
Det pratas om att jämföra kvalitet och effektivitet mellan sjukhus och det pratas om  nöjda patienter.

Är detta en faktisk realitet eller är det bara skitsnack?

Det ÄR en realitet!
Jag vet, för jag har sett resultat redan utav vad som skett i RCC syd.
Jag har sett förändringar i hur man placerar patienten i besluts-kedjan,
Jag har sett hur man HALVERAT utredningstider!
Jag har sett hur man fått bättre beslutsunderlag inför beslut om behandling!
Jaghar sett hur man har mer än halverat tiden från behandlingsbeslut till faktisk behandling ( man har satt en gräns på max tre veckor för att preppa patienter, förbereda vårdplatser och läkarteam inför operationer och förbereda inför cellgiftsbehandling……men man når redan i vissa fall mellan två och tre DAGAR)
Jag säger bara WOW!
Jag har sett ur man tilldelar patienter utredningssköterka och jag vet at tman kommer att satsa på kontaktsköterskor från och med att behandling startar!

Med andra ord, jag ser hur satsningen som Regeringen gjort redan har fallit i god jord, jag ser hur detta kommer att sprida sig genom landets alla sjukhus och hur framtidens cancerpatienter får uppleva en ännu bättre vård en den redan goda vården vi har idag!

Detta sker också:
Patientkontakt med läkare!
Läkare måste bli bättre på att bemöta patienter som får besked om att de drabbats av en obotlig sjukdom. Därför regeringen ger i uppdrag till Carl Johan Fürst vid Karolinska Institutet att utveckla en kurs i bemötande riktad till läkare med ansvar för vård och behandling av patienter med cancersjukdom, med tonvikt på sådan sjukdom som inte är botbar.
Kö till Patologer!
Det råder brist på patologer i Sverige. Regeringen har därför gett i uppdrag till Marie Beckman Suurküla att genomföra en översyn av den svenska patologin. Översynen ska bland annat innehålla förslag på åtgärder som syftar till att stärka kompetensförsörjningen inom patologin.

Här har ni en länk till mer om framtidens cancervård samt en liten bild på ”lilla” mig som pratar om kontroversiella ämnen, chockade ögon kommer från statsekreterare Karin Johansson, Socialdepartementet samt Landstingets cancersamordnare Gunilla Gunnarsson.
(jag vet att de håller med mig då de tyckte att det var bra sagt, tack Ni tre för Era underbara åsikter och ert engagemang!)

Jag känner verkligen storheten i detta, tänk att få uppleva denna massiva satsning som är den största sedan 1948.
Det är häftigt att uppleva så engagerade och hängivna människor!

(Tack Lars Asplund och medarbetare som skapat den grogrund som gett så gott resultat)

George

Gå på detta Informationsmöte för unga med cancer

Posted in survivaL by georgeschottl on maj 23, 2011

Missa inte detta!
Det handlar om ett informationsmöte för unga med cancer!
Så alla i Göteborg med omnejd är välkomna att utan kostnad dyka upp och få sinnet berikat med livsviktig information!

Det är alltså ett kvällsmöte i Göteborg för unga med cancer, onsdag 25 maj.
Syftet med mötet är att samla unga kvinnor och män som har drabbats av olika cancersjukdomar för att utbyta erfarenheter.
Läkaren Karin Bergmark, gyn-onkolog med erfarenhet av unga cancerpatienter och deras livssituation, medverkar.
Hon arbetar på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och är forskare på Karolinska Institutet i Solna.

Under kvällen samtalar journalisten Ellinor Persson med tre unga personer som berättar om livet före och efter cancerdiagnos, om vilka tankar som väcks under sjukdomens olika skeden; Andreas som fick kronisk myeloisk leukemi som 31-åring, Helena som fick diagnosen osteogent sarkom när hon var 22 år och Julia som fick tarmcancer vid 22 års ålder.

Onsdag 25 maj, klockan 18.00 – 20.00, kaffe och smörgås serveras från 17.30

Hotel Elite Park Avenue, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg

Det är kostnadsfritt att delta. Obs! Begränsat antal platser.
Anmälan via e-post: info@mix-pr.se eller telefon 08-545 157 74.

Det är Novartis Onkologi och Blodcancerföreningen Västsverige samt Göteborgsområdets lokalavdelning av Riksförbundet Mag- och Tarmsjuka och föreningen Ung Cancer som är arrangörer.

Novartis Onkologi kommer att direktsända mötet via nätet:

http://bambuser.com/channel/Novartis+Onkologi

George

Perfekt dag, perfekta och underbara vänner!

Posted in survivaL by georgeschottl on maj 22, 2011

På lördagen har vi haft fullt hus!
Vänner har kommit över på en ”liten” fika med tilltugg!!!
De blev väldigt mätta!

Menyn var
Lök & Pepperrubbed kycklingar som kolgrillades (ingen gasgrill får komma in i min trädgård, bara kolgrill)
Slowfood-bakad Fänkål (bakad i 90 grader i 5 timmar) supergott!
Vitlök & tomatbakade hela champinjoner (samma sak här, bakade i timmar.
Jordärtsskocksoppa med liten touch av tryffel
Råa korvar som grillades med Dry Rub, (dessa korvar kan man döda för, så goda är de)
Melon & Linssallad med tomater.
Grillad Halloumi med Basilika
Tzatsiki med tonvis med vitlök samt en chilistark Guacamole!
Engelsk Trifle i stora glas

Knepet när man är cancersjuk och skall laga mat i större mängd är att dela upp arbetet över flera dagar, att göra en eller två timmar varje dag funkar med planering och ordning.
Sedan när kroppen inte vill ställa upp längre så väntar man till nästa dag!

Det var helt fantastiskt att ha huset fullt av vänner och deras barn, jag mös och mådde, jag njöt och var hellycklig över deras närvaro och deras beundran av Freya.
Att bara höra en massa oooohhh och ahhh och wow så vacker hon är gör ju att hjärtat bara slår av ren glädje och stolthet!
Dessa vänner barn och tillika skratt fyllde huset, speciellt när det blev Cupcake time och Sara lassade fram en hel hög med nygjord muffins och massor med dekorationsgrejer utav socker.

En timme senare hade vi en hel drös med sockerstinna, sockerhöga barn med glitter runt munnen!
Utöver detta så finns det ytterligare en underbar bonus och det är hur mina vänner behandlar mig!
De behandlar mig som frisk!
En fantastisk upplevelse som jag också njuter av!

Visst frågar alla frågan ”hur det är med mig” med en ängslig underton när frågan ställs.
När svaret kommer att allt är bra och att alla tumörer fortfarande står stilla så är infinner sig lugnet igen .

Men dessa vänner som fyllde huset är bara bäst, jag saknar dock ett gäng som bor i 08-land, de verkar ha permanent parkerat sig uppe i Stockholm men det gör ju att saknaden är permanent istället.
Jag hoppas att jag får träffa de saknade vännerna många gånger i sommar!

Bara för att djävlas med mina vänner så drar jag iväg lite foton på dem….

Roger Henriksson friad, TV4 fällda av granskningsnämnden men patienterna har förlorat ändå!

Posted in survivaL by georgeschottl on maj 18, 2011

Det finns ytterst kompetenta människor som använder media som ett vapen, media är ett trubbigt vapen som som slår hårt och urskillningslöst mot ibland helt oskyldiga människor.
Roger Henriksson har någon eller några fiender i vården som INTE vill patienternas bästa,  dessa personer har för egen vinnings skull lurat i TV 4 samt ursprungligen Svenska Dagbladet fel fakta och matat journalisterna med material som är svårt att bemöta för Roger på kort tid.

Nu har tiden gått och Roger har fått upprättelse, han har fått den upprättelsen som den starke och rättvise eftertraktar, nämligen att TV 4 har blivit fällda utav granskningsnämnden!

Läs om hur fällandet har motiverats här

TV4:s rapportering om Radiumhemmets chef, Roger Henriksson, fälls av Granskningsnämnden. Påståenden om fiffel var grundlösa.

Inslaget som sändes i december förra året påstod att Roger Henriksson använt forskningsmedel från Umeå universitet, där han har en professorstjänst, på ett mycket vidlyftigt sätt. 

I inslaget påstods att medlen hade använts på ett sätt som bröt mot universitetets regler. Bland annat ska resor, telefoner och datorer ha köpts för pengarna. 

Enligt TV4 ska inslaget även ha lett till en intern revision, där Roger Henrikssons hantering kritiserades. 

Radiumhemmets chef anmälde inslaget till Granskningsnämnden för radio och tv. Han ansåg att inslagen förmedlade bilden av att universitetets pengar hade använts för privat ändamål, något som helt saknade grund. Inte heller hade universitetet påbörjat en utredning innan inslaget sändes.

I sin anmälan lyfte Roger Henriksson även fram att han utpekats som en fifflare, och att hans anseende därmed blivit skadat.

Roger Henrikssons uppfattning delas av Granskningsnämnden som fäller inslaget. Enligt nämnden stred TV4:s rapportering mot kravet på saklighet. Uppgifter om felaktig hantering av forskningstillgångar saknar grund. Inslaget innebär dessutom ett intrång i den personlig integriteten, som inte kan motiveras av allmänintresset. 

Men vad har hänt egentligen för oss patienter?
Kommer vi vara tryggare och överleva längre nu?
Svaret är faktiskt ett stort NEJ!

Resultatet utav drevet gentemot Roger Henriksson har resulterat att den organisation som utför Second Opinions åt patienter som inte får det när de önskar en Second Opinion utav sina läkare har lagts ner!
Ca 40% av alla patienter som fick en Second Opinion utav 2ndview fick en annan behandlingsplan än den ursprungliga, med andra ord har  2ndview genom sina Second Opinion förbättrat överlevnadschancerna för 40% av patienterna samt gett de övriga 60% av patienterna en tryggare tid och vetskapen om att de kan ha fortsatt förtroende för sina läkare.

Detta är nu borta!

Nu när en patient önskar en Second Opinion och inte får det av sjukvården (som patienten har RÄTT till)  så finns det inget extra skyddsnät eller säkerhet för dessa patienter i Sverige!
Detta är USELT!

Den chefen/läkaren som ursprungligen matade SvD med uppgifterna som ledde till drevet har OTALIGA människoliv på sitt samvete och resultatet kommer att öka ett enormt lidande hos patienter och anhöriga!

Jag önskar att Roger Henriksson hade varit lite ”mindre vit riddare” och gett mig namnet på den djäveln som förstört så mycket!
Likaså journalisten Anna-Lena Havedahl på SvD  har ju fått sitt rykte förstört genom att det nu är bevisat att hon litade på sin källa och att hon inte gick vidare och kontrollerade källmaterialet!
Även hon som kommersiell  medicinsk Journalist har ju fått sitt rykte solkat genom att hon visade att hon var lättlurad!

Som patientföreträdare är jag girig, jag vill ha det bästa åt oss patienter!
Nu ser jag bara hur media har förstört en möjlighet för ett bättre sjukliv för oss patienter och hur en Engagerad och Ideellt arbetande läkare som Roger Henriksson har blivit bränd.
Roger, låt mig säga grattis och tack, jag hör ditt namn otaliga gånger utav tacksamma lungcancer och hjärntumörpatienter och deras anhöriga.
De berättar om hur du är tillgänglig på kvällar och helger för dem och att de märker att du gör ditt yttersta för dem!

Låt mig bara avsluta med lite siffror om förtroende!
Det gjordes en undersökning om svenskars förtroende för olika yrkesgrupper.
Läkare ligger självklart högst här, men det intressanta är att det finns två yrkesgrupper som delar på den absoluta sista-platsen! De delar på Jumboplatsen!
Dessa båda yrkesgrupper har gemensamt med minimala 4% förtroende, det är Kapitalplacerare samt Journalister!

Mitt förtroende för Svenska Dagbladet försvann när de censurerade en kommentar till artikeln den 12:e Oktober 2010 där jag motsade det som sades i artikeln som kritiserade 2ndview och Roger Henriksson, jag påtalade faktafelen i artikeln och jag blev censurerad.
Svenska Dagbladet för mig skall stå för tryckfrihet och rättvisa, att bli censurerad för att säga sanningen skadade mitt förtroende enormt för Svenska Dagbladet!

George

Resa och överträffade förväntningar! Rica Hotel Kungsgatan lyckas igen!

Posted in survivaL by georgeschottl on maj 17, 2011

Jag har varit uppe i Stockholm och vänt, jag var inbjuden utav osteoporosis nya projekt Osteolink som vänder sig till alla med benskörhet.
Jag har under måndagen berättat för dem om min resa i cancerns värld, om hur man får kraft och om hur man lever lyckligt med (trots) en svår sjukdom, jag pratade även om hur man får lite kraft och fart inom sociala media eftersom detta projektet har satsat på en website som är skitbra, riktigt bra, där kan alla som drabbas, eller är anhörig till folk som drabbas utav benskörhet samlas och träffas virtuellt.
Det är ju  så många fler än bara gamla som drabbas utav benskörhet, glutenintolerans, reumatiker, ulcerös colit och en himla massa andra orsaker som ger benskörhet som bland annat cellgiftsbehandlingar!
Därför har jag faktiskt också engagerat mig i detta Osteolink-projektet som är väldigt givande!
Ta gärna och klicka på och anmäl ert medlemskap på sidan här Osteolink

I och med att jag bodde en natt i Stockholm så var det ju självklart  att jag åter skulle bo på Rica Hotel Kungsgatan!
Nu verkar det ha blivit så att mitt namn har kopplats samman med min kontroll hur fruktansvärt bra hotellet är så denna gången när jag checkade in så fick jag en …..jäääätttesvit med utsikt åter över Hötorget!
Så imponerad jag blev, skitsnyggt, riktigt snygg design….men strunt i det!
Det viktiga är ju inte lokalerna eller maskinerna, det är de människor som arbetar där som ”är vad de säljer” och återigen måste jag säga att jag blev imponerad!
Nä, det är fel av mig att säga, jag blev klart överträffad på mina förväntningar!
Återigen så fick jag vänliga leenden utav receptionen när jag checkade in, återigen vänligt effektivt och charmigt!
Det verkar ha blivit utökat med en eller två kockar för när jag checkade in på kvällen vid 17 snåret hade jag bara ätit frukost, men mitt i receptionen fanns där en liten display-buffe med smörgåsar, jättelikagigantmassiva smörgåsar med rökt lax på.
Som den före detta kock jag är så undrade jag tyst för mig hur de hade byggt upp den jättelika laxmacka med utfyllnad för mackan var ju jättehög, det såg ut att vara ett rent berg utav lax. Omöjligt högt berg av lax!
Jag bestämde mig för att köpa mackan samt luska ut hur man byggt upp mackan med billigare råvaror, då kom första chocken, mackan kostade 79:-
Jag trodde att mackan skulle kosta ca 120 till 150 kronor, inte ynka 79:-!
Hade jag bott i Stockholm hade jag åkt in till Rica Kungsgatan varenda gång jag hade haft fest hemma och köpt ett enormt gäng Laxmackor!
Sedan kom nästa enorma överraskning när jag satt gaffeln och kniven i mackan, det var inget luftslott!
Det var en massiv gedigen laxmacka, det låg två tunna romansalladsblad på brödet, resten var bara lax, i enorma mängder! Så den där höga kullen av lax var inte utfyllnad, det var bara supergoda skivor utav kallrökt lax!
Så glatt överraskad jag blev, det var nog den häftigaste laxmackan jag käkat i hela mitt liv!

Sedan över till det som fäller alla hotell!
Där man märker bristerna!
Frukosten!
Här kan dagen förstöras utav griniga sura människor som inte ger den service man önskar….
Men nä!
Självklart så skötte de sig exemplariskt!
Personalen serverade kaffe vid borden, de önskade godmorgon med trevliga glada leenden.
Självklart så chockade frukost-personalen mig med att gå omkring och bjuda på hallon eller blåbärs shots, serverat vid frukostborden på brickor!
Det har jag ALDRIG upplevt på annat än 5-stjärniga hotell!
Så där satt jag och åt och drack en god frukost med ett fånigt, glatt och överraskat leende på läpparna!
I och med att jag såg att de gjorde likadant mot andra hotellgäster vet jag att jag inte är specialbehandlad, utan att en majoritet utav gästerna upplever ÄKTA servicekänsla!

Jag undrar fortfarande hur den där hotelldirektören lyckas få till en sådan bra service, varenda gång jag åker dit letar jag efter fel, men jag finner inte dessa fel!
Hur faan gör man för att nå dit??

George

Collectum AB är bedragare! De har blåst mig på 176 000:-

Posted in survivaL by georgeschottl on maj 15, 2011

Innan jag blev sjuk var jag faktiskt ganska lugn gällande min ekonomiska situation om jag skulle bli allvarligt sjuk…
Jag trodde ju aldrig heller att jag faktiskt skulle bli allvarligt sjuk, jag var ju näst intill osårbar.

Genom min firma hade jag en försäkring via Collectum som skulle ge mig 2542 kronor i månaden de första 91 till 360 dagarna jag var sjuk.
Likaså skulle jag få 4115 kronor i månaden om jag mot all förmodan skulle bli förtidspensionerad och få sjukersättning, jag hade nämligen fått en bekräftelse på denna trygghet utav Collectum.
Ungefär 4 miljoner arbetande Svenskar har denna försäkringen via AFA som går till Collectum och via Fora!
Jag satsade inte på en just specifik extra dyr sjukförsäkring i och med att jag var ganska bra grundförsäkrad.
Trodde jag….
Men å andra sidan så kunde jag aldrig föreställa mig att vara sjuk, jag arbetade precis med mitt nystartade företag, jag hade byggt upp en verksamhet från 0 kronor i omsättning till att nå 30 miljoner i omsättning på bara två år.

I starten fick jag som företagare ofta leva på Saras inkomst, det var viktigare att ge medarbetare lön istället och investera de få pengarna som var över i företaget istället, jag arbetade för framtiden!
Nu visade det sig att framtiden inte skulle tillåta mig att vara frisk, men å andra sidan skulle jag få sjuklön plus pengarna från Collectum.

Den senaste bekräftelsen jag fick från Collectum om att jag hade ITP var 2006-12, då hade jag redan legat på sjukhus i 2 månader.
När jag ber Peter, min kollega i firman se till att pengarna kommer ut får jag chocken!
Collectum har dragit tillbaka ITP:n för mig eftersom jag äger 20% för mycket utav företaget!
Hade jag bara ägt 30% utav företaget hade jag fått ITP-försäkringen men eftersom jag hade 50% fick  jag 0 kronor!

Detta beskedet fick jag i årsskiftet 2006-2007, jag svor men eftersom jag lovat Sara att bara kämpa för att överleva och  att prognosen för min överlevnad var så dålig, jag hade ju egentligen bara månader kvar att leva enligt läkarna så struntade jag att jag hade blivit grundlurad utav Collectum.
Som döende har man inte kraften eller orken att slåss mot ett jätteföretag som Collectum!
Så jag gav upp gällande pengarna, jag insåg att det ligger något i talesättet att man blir blåst av vissa försäkringsbolag!

Nu i förrgår så rensade jag ut gamla pärmar med räkningar, på fel plats, bland räkningarna låg det en bekräftelse från Collectum från årskiftet 2006-2007!
Mycket riktigt står det att jag har rätt till pengarna, både de  2542 kronor i månaden de första 91 till 360 dagarna jag var sjuk samt de  4115 kronor i månaden om jag skulle bli förtidspensionerad!
Jag hittade beviset, jag har det i min hand!
Det står svart på vitt vad jag har rätt till!

Så jag scannade in dokumentet och skickade in det till Collectums kundservice, svaret blev standardsvar 1 A.
De beklagade att det hade blivit fel, men några pengar får jag inte eftersom jag ägde för många procent utav firman.

Det som skär mest i min situation som lurad är att Collectum skickade ett dokument till min kollega Peter att skriva på att han skulle ändra på mitt och hans medlemskap i Collectum att vi INTE skulle ha ITP, detta eftersom vi var sk frikretsare. detta dokument skickade de till Peter 2006-12.
Vilket Peter gjorde, han litade ju på Collectum att detta var rätt!
Jag låg ju på sjukhus med en slang kopplad till min lunga! Jag kunde ju inte påverka!
Det som också skär i mig är att vi har ingått i ITP:n sedan 2003-10! Och betalat för den!

Så enkelt är det…
Hur många andra sjuka får avslag från sina försäkringsbolag?
Hur många andra sjuka får sin ekonomi förstörd för att de försäkringar manhar bekräftelse på gäller ej?

Jag förbannar sättet jag blivit lurad på, jag känner mig så överkörd…

Så jag hoppas att jag når ut till Er, mina läsare, mina ca 10 000 dagliga läsare och ber er att kontrollera Era försäkringar och att kanske till och med undvika Collectum på något sätt, kan de lura mig, kan de lura Er!
Så till att ni är trygga i Era försäkringar, olyckan kommer oftast från en klar himmel utan förvarning!

George

HSAN, ack vad du är saknad! (vad var det jag sade!!)

Posted in survivaL by georgeschottl on maj 12, 2011

Vi har alla sett på nyheterna om tjejen vars läkare missade cancerdiagnosen på vårdcentralen, TVÅ gånger!
Missen av läkarna har sällskap utav 4000 fall på socialstyrelsen!

Nu när HSANs arbetsuppgifter har tagits över utav socialstyrelsen bekräftas bara det jag sade tidigare, det har blivit en enorm säkerhetsmiss för oss patienter.

Här är en länk till min första varning utav flytten från HSAN till Socialstyrelsen:
https://georgeschottl.wordpress.com/2010/03/04/ni-kommer-att-ha-mindre-trygghet/
Vi kan väl säga att jag hatar att ha rätt!

Här är nästa länk, det är ett ganska långt inlägg så enklast är att hoppa över början och bara läsa den senaste delen i inlägget!
https://georgeschottl.wordpress.com/2009/09/12/nu-ber-jag-om-hjalp-hjalp-er-sjalva-och-andra/

Hela den här historien med Lina Baldenäs och hennes otur är tvåfaldig, en majoritet utav alla cancerpatienter har stött på problem på vårdcentralerna med missade cancerdiagnoser, ett av de största skälen till att en patient inte kommer in i vården i tid är att vårdcentralen inte finner rätt diagnos och drar ut på tiden.
När patienten väl är remitterad till en expert  går det ofta relativt snabbt, ca 60 dagar från remiss till påbörjad behandling.
Den andra delen med oturen för Lina är att socialstyrelsen är inblandad i det som tidigare var HSANS arbetsuppgifter….Socialstyrelsen ärvde 2500 fall och det har tillkommit 2000 nya fall…det ligger nu 4000 icke färdigutredda fall på kö, med enkel matematik kan vi alltså räkna ut att det har klarats av 500 fall sedan årskiftet då socialstyrelsen tog över arbetet.
500 fall på 5 månader betyder alltså 4,5 fall om dagen för en hel stab utav medarbetare på socialstyrelsen….detta är ju orimligt!

När HSAN skötte arbetsuppgifterna klarade de av 14 fall om dagen, året runt!
Det är en rejäl skillnad!
Att återskapa HSAN är väl inte möjligt, eller???
Självklart är det möjligt, säg förlåt och gör rätt för oss, för oss patienter!
Skärpning utav en enorm magnitud!

George

Belysa transparensen inom vården…och en liten mustasch!

Posted in survivaL by georgeschottl on maj 11, 2011

Idag har en del kommentarer kommit in som jag tycker är viktiga!

Först läs dessa ord från region Halland

Hej George!

Jag kom in på detta inlägget efter att idag hittat akutläkarnas blogg och jag tycker du verkligen sätter fingret på hur viktigt transparens är. Jag arbetar som psykolog vid Hallands sjukhus Halmstad och är projektledare för ett projekt kring sjukhusövergripande cancerrehabilitering.

Jag drivs av samma längtan efter transparens där vi som arbetar inom sjukvården måste bli bättre på att lyssna till patienter och närståendes erfarenheter och tankar när vi utvecklar vården. Det är därför som jag känner stor stolthet när jag berättar att jag sedan två veckor även ansvarar för en officiell vårdblogg som skall ge patienter och närstående ett ökat inflytande över vårt cancerrehabiliteringsprojekt. Besök den gärna och hjälp oss få igång diskussionen: http://blogg.regionhalland.se/cancerrehabilitering

M V H

Patrik Göransson
@psyprik

Precis, här är det ytterligare respons från inom vården som ser vikten av transparens och informationsflöde för att hjälpa oss patienter att både leva längre, få bättre vård och få vara lyckligare och tryggare patienter.

Gå gärna in på den länken och se hur informationsflödet går i vår riktning, hur vi patienter får mer information.

En annan kommentar fattade jag tycke för, här tycker jag vi bör hjälpa till!

Hej George,

Jag är själv en f d cancerpatient (sköldkörtelcancer) och min son har påbörjat en insamling mot prostatacancer eftersom han själv har en kronisk prostatit och är livrädd för att det skall utvecklas till nåt annat oönskvärt. Jag skickar länken så kanske du kan sprida info och kanske bidra: http://www.cancerfonden.se/sv/mustaschkampen/insamlingar/?collection=5322.

Jag följer din blogg sedan länge och beundrar dig stort! Kram Gun

Killen som startat denna insamlingen skall nå 1000 kronor innan den 26:e Maj…..visst kan vi väl klara av det, eller hur?
Gå in och skänk en peng till Cancerfonden genom att klicka på länken ovan!
Mor Gun, det är alltid kul att läsa vettiga ord från en canceröverlevare, det börjar ju bli många överlevare nu när lite mer än 80% av alla cancerfall botas.
Kampen fortsätter för att vi som finns på andra sidan strecket också skall få botemedel, så att stöda forskningen är det bästa draget vi kan göra! Det absolut bästa draget utav alla!
George

Det här är viktigt, gå på detta seminarium!

Posted in survivaL by georgeschottl on maj 11, 2011

Hej på Er

Det är inte så vanligt att jag gör reklam för vissa saker inom vården.
Men här är något som vi inte får blunda för!
En av de mest drivande patientföreträdare och en av de personer som  enskilt är bland de som betyder mest för att förbättra cancervård i Sverige, nämligen Katarina Johansson på Nätverket mot Livmodercancer/Cancer är medarrangör utav ett seminarium för följande!

Gör så här!
Gå dit! Det kommer betyda massor att få all den kunskapen som kommer utav denna dagen!
Jag lovar er!

Nätverket mot livmoderhalscancer i samarbete med Bröstcancerföreningarnas Länsförbund i Skåne

och

Regionalt Cancercentrum Syd – RCC Syd – som medarrangör

 

I n b j u d e r

till seminarium om kvinnocancerprevention

Trots screening insjuknar varje år drygt 450 kvinnor i livmoderhalscancer och drygt 7 000 i bröstcancer och alltför många dör! Varför? Beror det på att kvinnorna inte kommer när de blir inbjudna till screening, behövs andra metoder och mer flexibla lösningar? Är samordning av screening för livmoderhals- och bröstcancer en lösning? Vad säger kvinnorna själva?  Vad gör sjukvården för att minska cancersjukdom och för tidig död och vad kan göras bättre? Vad säger regionpolitikerna? Behövs mer resurser? Förändrade metoder?

Tid:                      Måndagen den 30 maj 2011 kl 15.00-20.00

Plats:                Jubileumsaulan, Ingång 59, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Anmälan:     senast den 23 maj 2011 – begränsat antal platser.

till Ingrid Vogel RCC-Syd:s kansli, e-post: Ingrid.Vogel@skane.se

Seminariet är kostnadsfritt.

Frågor?  Katarina Johansson, katarina.johansson@hpvinfo.se
telefon 0705 72 60 80

Christel Petersen, christel@bcfparlan.se
telefon 076-234 22 25
Här kommer programmet!

Program

 

15.00 – 16.00                        Utställningar och mingel utanför Jubileumsaulan.

Cellprovsbussen ”Rädda Livmodern” finns på plats för studiebesök

Patientens röst – Bildspel i Jubileumsaulan

 

16.00                                    Välkommen – inledning av Katarina Johanson, ordförande Nätverket mot livmoderhalscancer och Christel Petersen, ordförande Bröstcancerföreningarnas Länsförbund Skåne

16.15                                    Filmen ”Var tionde minut”

16.30                                    Prevention – Myter och fakta. Professor Carsten Rose, projektledare RCC Syd, om prevention

16.45                                    Framtiden för att förebygga och förbättra vården av kvinnor med förändringar på livmoderhalsen. Christer Borgfeldt, Regional patientprocessledare gynekologisk cancer, RCC Syd

17.00                                    Bröstcancer – hur minskar vi hotet? Martin Malmberg, Regional patientprocessledare bröstcancer, RCC Syd

17.15                                    Paus – utställningar och mingel

17.45                                    Rädda Livmodern! Anna Palmstierna, projektledare  RÄDDA LIV-modern, Kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

18.00                                    Hur fungerar hälsokontroller med mammografi i Skåne idag? Boel Heddson, verksamhetschef  Radiologisk Bröstdiagnostik Skåne, Unilabs AB

             

18.15                                    Vad säger politikerna? Catharina von Blixen-Finecke (M) ordförande Vårdproduktionsberedningen, Region Skåne

18.30                                    Frågestund

18.45                                    Avslutning i Aulan

19.00-20.00                           Studiebesök cellprovsbussen

Hon har BAAAAAAAJSAAAAAT!!!! JIPPPPPPEEEEEEYYYYY

Posted in survivaL by georgeschottl on maj 10, 2011

Oroliga föräldrar har vi varit!
Hysteriska  föräldrar har vi varit!
Bajsfixerade föräldrar har vi varit!

Nu skriver jag om bajs på en blogg som i läsarantal slåss med vår utrikesministers egen blogg, jag skriver om bajs på min blogg som legat bland 5 i topp på wordpressbloggar i Sverige i över ett år!
Men bajs är viktigt!
Väääldigt viktigt, speciellt om man är förstagångsförälder till en liten 5 månaders tös.
Det är ännu viktigare om denna tös inte bajsat på 15 dagar!! Ni läser rätt, det står 15 dagar!

Vår älskade lilla Freya har en mage som är lite ovanlig, som oroliga föräldrar har vi frågat och ringt vår BVC-sköterska om just bajsrutinerna eftersom Freya går över hela skalan…

Normalt är det lite granna varje dag i blöjan men så i perioder så går det precis som en klocka, på dag SJU är det dags att stinka av sig rejält!
Första gången hon började med sitt vecko-schema så  hängde vi i telefonluren till BVC och blev väldigt lugnade när sköterskan berättade att 7 dagars intervall är helt ofarligt, vi blev ännu lugnare när hon berättade om att hon under sin långa erfarenhet haft ett barn som väntade i hela 11 dagar!!!

Då kan Ni tänka Er vilken oro Sara och jag har haft når Freya passerade dag 11 med helt rena, men något gula blöjor!
VI VAR HYSTERISKA!  Dagarna 12 till och med idag (nr 15)  har varit direkt fokuserade på blöjornas innehåll!

Hela tiden har Freya mått bra, inte varit påverkad utav problemet med ”tomma blöjan syndromet”
Att Freya varit lugn är det enda skälet till att vi inte brutit ner dörren på barnakuten i Lund…..

Idag så tyckte sköterskan efter ny läkarkonsultation att vi drämmer till med stora släggan, Microlax!
Vi slängde oss i bilen och åkte iväg till apoteket i Lund för att inhandla dessa droppar utav guld (ungefär så såg vi på situationen)
Hela tiden stirrade Freya på oss och undrade varför mamma o pappa var så stirriga o konstiga, Freya mår ju bra!
Freya tänkte nog att man kan aldrig vara tillräckligt noga i valet av föräldrar…

Väl hemma så glurpade tuben till och det tog nog inte mer än 2 minuter (det står 5 till 15 minuter på förpackningen) förrän Freya sade hooooiiiii med en förvånad men ändå stolt blick och vips så var blöja ett helt fylld, inom 10 minuter var blöja två fylld och nu ser Freya väääldigt lugn ut!

Jag skall ha en rejäl förhandling med Freya och begära en avföringsperiod som mest utdraget var femte dag och inte en minut längre!
Jag har en känsla av att jag redan som spädbarnsförälder kommer att förlora denna förhandlingen!

I Sjuksverige har det hänt en väldigt viktig sak!
Det har kommit fram ett nytt test för screening för Prostatacancer!
Man söker istället efter Prostasomer i blodet  vilket verkar ge en säkrare indikering än det kända PSA testet som ger massor av felsvar och därmed också en hel del oro, onödiga ingrepp och ångest hos de personer som INTE har prostatacancer.
Screening är ett av de heliga Graal-lösningarna på  den ökande cancerproblematiken, tänk om man kunde ta prover på alla människor för att se om de har tendens till cancer elelr om de är på väg att utveckla cancer…
Jag tycker att det är helt fantastiskt att man satsar stort på screeningens väg, att forska på olika cancertypers markörer har min röst!
Bra jobbat!

George

Det vackraste….

Posted in survivaL by georgeschottl on maj 8, 2011

Det vackraste har skett!
Det mirakel som vi fick uppleva i November med att Freya berikade vår värld har skett hos någon annan…dubbelt upp!
Det mirakel som vi aldrig trodde skulle ske, det mirakel som suddade ut de dalar av mardrömmar vi vandrat, det mirakel som torkade upp alla floder av tårar vi gråtit och alla stunder med massiv rädsla byttes ut till mer kärlek istället.
Allt var gott igen när Freya kom.

Nu har Henrik fått denna gåvan, nu har Henrik och Marie blivit stolta föräldrar, ängsliga föräldrar, kycklingföräldrar, sömnlösa föräldrar, vaksamma föräldrar!
Vi som sett Henrik under resans gång har sett hur sorgen ätit upp hans krafter, vi har sett hur sorgen invaderat hans starka person och vi har varit oroliga, väldigt oroliga över hur länge, så fruktansvärt länge sorgen tagit hans kropp och sinne i anspråk.
Men en dag så kom ett leende, en dag segrade livet, det som man är skyldig att göra, att fortsätta leva.
Det är inte bara en rättighet att fortsätta livet väg utan en skyldighet att fortsätta leva, att återigen fortsätta som livet hade för avsikt!

Vi har väntat på att livet åter skulle komma, och åter har det kommit!
Tack Marie för att du ledde Henrik rätt, tack Marie för att du visade vägen tillbaka till livet!

Nu har det skett, efter många år är livet åter på spåret, livet har funnit rytmen och inte bara det, det har kommit tillbaka med en osannolikt underbar kraft:
Henrik och Marie har fått två vackra små töser!
Tvillingar!
Vi trodde sömnbrist var en tuff sak att uppleva, att få tvillingar är nog bara till för de starka, med vad ni två har i bagaget efter vad ni har upplevt är ni bland de bästa och starkaste föräldrar dessa två töser kan få!

Jättestort Grattis till Er alla fyra och ett extra stort grattis till Marie, den stolta modern som arbetat hårt med att bära och föda dessa två underbara mirakel!

Sara & George med underbara miraklet Freya och Ewok!

PS, jag bokar in oss fyra föräldrar på skytteträning med våra hagelbössor så att vi är redo för alla finniga pågar som kommer att hänga vid våra hus!

Storinköp…och fruktansvärda bilder.!

Posted in survivaL by georgeschottl on maj 6, 2011

Idag har det varit dags att fylla på i medicinskåpet…med tanke på att det konsumeras cancermediciner och andra mediciner som en 12-åring käkar godis brukar jag köra ett storinköp, alltså planera för att göra ett stort inköp så sällan som möjligt.
Idag var det dags…

Hyllorna gapade tomma som snapshyllorna på systembolaget efter midsommarafton.
Medicinskåpet ekade tomt som alperna med en joddlande fåne i lederhosen.
Nja, behöver jag dra fler liknelser?

Nä, trodde inte det.

I all fall, jag ramlar in på ett av apoteken i Lund (ligger på sjukhusområdet) med en A4-sida fylld till hälften med text…..
Jösses vad jag klämmer i mig mediciner…!
Hjälpen och servicen var superb och  snabb och ganska snart var jag på väg hem igen med en jättekasse med mediciner.

Jag har faktiskt besökt Malmös sjukhus-område idag också.
Jag besökte Röntgen ingång 44 för att få ut alla mina röntgenbilder vars röntgen utförts i Malmö.
Det känns extremt viktigt att jag själv tittar på mina röntgebilder och själv bedömer vad som har gått snett…
Vad som gått så fruktansvärt snett!
Jag har nämligen nyligen fått ett dokument i min hand som  överraskade mig och ställde min värld lite upp och ner…
På det dokumentet nämner man att jag har förtjockningar i lungsäcken som förändring….detta var år 2003!
Översatt  på ren svenska så säger dokumentet att man såg mina lungtumörers början på röntgenbilderna redan år 2003 men förstod inte att förändringen kunde vara Malignt Mesoteliom!
2003 när jag bara hade två st tumörer så nonchalerade man att gå vidare med  att undersöka mig och vad dessa förtjockningar i lungsäcken kunde vara för något.
2006-10 fick jag ju beskedet på vad det var, under alla dessa år har man alltså kunna agera och ge min kropp en bättre chans att kunna bekämpa cancern!
Vilken otrolig miss!
Så lurad jag känner mig!
All besvikelse definieras av den meningen som nu kommer:
Så ytterst besviken jag känner mig på att man kör preventiv röntgen på mig eftersom jag är en tidigare cancerpatient, trots denna informationen så struntade man att kontrollera förändringar i min kropp.
Man gör alltså bara halva jobbet!
Man gjorde röntgen men ej själva uppföljningen trots påvisade förändringar!

Har jag rätten att vara besviken eller är jag orättvis mot den läkare som bestämde sig för att inte gå vidare på grund utav informationen han fått utav röntgen?
Har jag rätten att vara besviken?

En av mina favoritläkare,  Professor Anders Bjartell skall faktiskt föreläsa den 23:e maj i Malmö om vikten av att vara preventiv och att vården måste lära sig att upptäcka cancer tidigare.
Det är ett öppet hus med gratis kaffe så jag tycker verkligen att ni som kan skall gå på denna föreläsning i Malmö den 23:e Maj från 18,00 till minst 21,00. Läs längre ner om plats och program.
Det som hade varit mest intressant att höra om är hur man skall kunna komma förbi primärvårdens roll  och ansvar i att missa cancerdiagnoser på löpande band. Det längsta väntetiden kommer oftare från primärvården än från när man väl hamnat i sjukvården, alltså den riktiga sjukvården….
Jag önskar verkligen att jag kunde besöka denna föreläsning som kommer vara otroligt intressant men jag är den dagen och sitter i en svarspanel på Stockholm Waterfront Congress Center för Socialdepartementet som berättar om vilket regeringsuppdrag departementet har.
Jag sitter med i panelen som patientrepresentant om hur man kan förbättra kampen mot cancer och försämra villkoren för cancerceller i Sverige!
Det hade varit en dröm att ha med Ronny Öhman och Anders Bjartell på det evenemanget  i Stockholm, då hade verkligen cancerns motståndare visat upp sina ansikten!

George

Att upptäcka cancer tidigt

Tid: 2011-05-23 Kl 18:00
Sluttid: Kl 20:15
Plats: Jubileumsaulan, Skånes universitetssjukhus Malmö. Ingång via Carl Gustafs väg
Kontakt: Anna Holst, anna.c.holst@skane.se

Välkommen till en föreläsningskväll för allmänheten!
Ett arrangemang av Allmänna Sjukhusets i Malmö Stiftelse för bekämpande av cancer tillsammans med forskare från Malmö Cancer Center vid Lunds universitet.

Program

18.00 Välkommen Professor. Anders Bjartell. Ordförande i Allmänna Sjukhusets i Malmö Stiftelse för bekämpande av cancer

18.05 Vad är screening? Docent Jonas Manjer, Plastikkirurgiska Kliniken

18.20 Screening för livmoderhalscancer. Överläkare, med dr, Charlotte Hellsten

18.40 Screening för bröstcancer. Docent Ingvar Andersson, Unilabs Malmö

19.00 Paus, kaffe med kaka

19.20 Screening för prostatacancer. Professor Anders Bjartell, Urologiska Kliniken

19.40 Screening för tarmcancer. Docent Ingvar Syk, Kirurgiska Kliniken

20.00-20.15 Frågestund – paneldiskussion

Alla föreläsare från Skånes Universitetssjukhus Malmö, Kvinnokliniken

Ingen föranmälan behövs, fri entré

Välkommen!